povrchové úpravy

Integrovaná politika

Úkolem tohoto dokumentu je stanovit základní strategii společnosti Kozák Svitavy s.r.o., která se zabývá galvanickým pokovováním kovových dílů, nákupem a prodejem hutního materiálu.

Politika kvality a životního prostředí

Pro společnost Kozák Svitavy s.r.o. je ekvivalentem pojmu kvalita:
 • kvalita a cenová dostupnost našich produktů
 • kvalita všech procesů
 • kvalita ve vztahu k životnímu prostředí


Vedení společnosti se zavazuje že:

 • vytvoří všechny potřebné předpoklady pro zaměstnance firmy, aby bylo možné splnit očekávání, potřeby a požadavky našich zákazníků
 • bude plnit požadavky a neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality
 • bude zabezpečovat systematický výcvik pracovníků se zaměřením na potřeby systému kvality a prohlubovat povědomí o ochraně životnímu prostředí a bude pečovat o odborný růst pracovníků
 • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblasti kvality a ochrany životního prostředí, ke kterým se vedení společnosti zavázalo, a které se vztahuje k environmentálním aspektům
 • zajistí neustálé zlepšování integrovaného systému a prevenci znečištění
 • bude preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí
 • bude sdělována všem osobám, které pracují pro společnost nebo s pověřením společnosti
 • bude komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou
 • v dalším období vytvoří podmínky pro získání zákazníků z oblasti automobilového průmyslu
   

Vedení společnosti očekává od svých zaměstnanců:

 • maximální podporu a úsilí při naplňování politiky kvality a životního prostředí
 • pozitivní přístup při řešení všech problémů v oblasti kvality a životního prostředí
 • odpovědnost za kvalitu své práce
 • dodržování veškerých platných předpisů souvisejících se systémem kvality a životního prostředí a s tím spojené zlepšování IS
   


V Lanškrouně 1.7.2019

Milan Kozák
Jednatel společnosti

Zde nás najdete

Kozák Svitavy s.r.o.
Nádražní 55
563 01 Lanškroun

IČ: 27540316, DIČ: CZ27540316

 +420 777 612 129
 lanskroun@povrchova-uprava.cz